Söderala fiskevårdsområdesförening

I våra vatten råder nätförbud året om,vi värnar om gösen- som är vår främsta tillgång i dessa vatten!!

Under vissa perioder kan delar av sjöarna vara avstängda för spöfiske då utplantering av mellanljusnanöring sker,detta för att förhindra rovfiske!Vänligen respektera skyltade områden!!

Sjösättningsplats finns numera bredvid marma båtklubbs område.

Bryggor finns vid vindskyddet i Hibo samt i Yffne om man vill göra ett strandhugg.

 

 

 

 

Utsikt från sjösättningsrampen Marma båtklubb
Fiskekort
Priser:
Årskort/Familj 2 vuxna med egna barn:200:-
Veckokort/Familj 2 vuxna med egna barn:50:-
Vid trolling gäller 2 spön/fiskekort.
Tävling gäller särskilda avtal att tecknas med styrelsen.
Fiskekort finns att köpa på följande ställen:
Time, Kinsta
Myskjemacken
Konsum, Bergvik
Vid Swish uppvisas kvitto
i swish historiken som kort!

Barn och ungdomar upp t.o.m 16 år fiskar gratis i våra vatten!

Fiske får bedrivas med: Handredskap,Ståndkrok,Angeldon,Ryssjor och Mjärde..

NÄTFÖRBUD!

Max Antal fiskar 4st/dag gällande Gös och Öring
Minimimått gös:40cm

Vedtjäratjärnen,Färssjön samt Söderhamnsån nedströms Smäckbron är fritt upplåten för fiske privat bruk med handredskap från land!

Om man vid kontroll ej följer områdets föreskrifter
eller ej erlagt avgift för fiskekort, kommer på årsmötet fastslagen kontrollavgift uttagas!

Följande sjöar är utarrenderade till föreningar som själva säljer fiskekort:Röstentjärn,Björntjärn,Trollkil,Pipsjön,samt Gussisjöarna

Vårt Bg nr:203-9188
Swishnr:1234491924
Våra Sjöar
Marmen,
Del av Bergviken,
Bergatjärn,
Färssjön,
Lugnsjön,
Vadtjärn,
Övertjärn,
Ålsjön,
Vedtjäratjärn,
Orstatjärn,
Sörtjärn,
Holmtjärn,
Gäddtjärn,
Långtjärn,
Storsvarttjärn,
Dammsjön,
Storsjön,
Övre o nedre Vedtjärn,
Mörttjärn,
Lill ålsjön,
Västra bosjön,
Östra bosjön,
Fäbodtjärn,
Gåstjärn,
Lilla svarttjärn,
Sarvtjärn
Kontakt
Fiskefrågor:Lennart Östlund 070-567 82 97
Fisketillsyn:Jan Enberg:070-548 94 42